trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Третя сесія                                                                     

від                           №

Про внесення змін до
обласного бюджету
Житомирської області
на 2021 рік

(06100000000)
код бюджету

VІІІ скликання

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 15.03.2021 № 1434/2-21/45, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів
від                       , обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Спрямувати на проведення витрат 3 825 689,00 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету.
  1. Внести зміни у рішення обласної ради від 24.12.2020 № 41 „Про обласний бюджет Житомирської області на 2021 рік”, а саме:

2.1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 3 139 552 206,00, 1 153 183 496,00   замінити,   відповідно,   цифрами   3 143 776 448,00, 1 157 407 738,00.

2.2. Підпункт 1) пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:

„Затвердити субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів згідно з додатком 1.2. ”.

2.3. У підпункті 2) пункту 1 цифри 3 136 747 506,00, 1 190 941 336,00, замінити, відповідно, цифрами 3 144 797 437,00, 1198 991 267,00.

2.4. Підпункт 5) пункту 1 викласти у такій редакції:

„5) Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі  37 736 240,00 гривень, з них:

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 41 561 939,00 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 3 825 689,00 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, який виник станом на 01.01.2021, у т. ч. за рахунок:

  залишку коштів обласного бюджету – 3 825 689,00 гривень.”.

2.5. Підпункт 6) пункту 1 викласти у такій редакції:

„6) Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 41 561 929,00 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 41 561 929,00 гривень”.

2.6. У пункті 8 цифру 1 307 413 836,00 замінити, відповідно, цифрою  1 318 970 499,00.

2.7. Пункт 9 викласти у такій редакції:

„9. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.”.

2.8. Пункт 17 виключити.

  1. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття обласною радою.
  1. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 викласти у новій редакції та доповнити рішення додатком 1.2.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради Дзюбенка О.М.

 

Голова обласної ради                                                                          В.І. Федоренко

Додаток до проєкту

 

Розробник проєкту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації
Відповідальна особа:
посада: Начальник бюджетного управління
прізвище, ініціали: Головко Н.О.
тел.: 47-46-11.