trizyb1 Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Вісімнадцята сесія                                                                 VІІІ скликання

від                       №

Про розміщення тимчасово вільних коштів
обласного бюджету Житомирської області
на депозитах, а також шляхом придбання
державних цінних паперів

Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», від 23 травня 2018 року № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів», розглянувши подання Житомирської обласної військової адміністрації від  08 грудня 2023 року № 7020/2-23/45, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та комунальної власності від                                , обласна рада

        

ВИРІШИЛА:

1. Надати право Департаменту фінансів Житомирської обласної військової (державної) адміністрації здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Житомирської області на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

2. Надати право Департаменту фінансів Житомирської обласної військової (державної) адміністрації здійснювати  в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах  розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Житомирської області шляхом придбання державних цінних паперів зі строком обігу до одного року (короткострокові державні облігації),  та/або від одного до п’яти (середньострокові державні облігації), та/або більше п’яти років (довгострокові державні облігації), а також,  у разі виникнення необхідності, здійснювати дострокове їх повернення за погодженням з Житомирською обласною військовою (державною) адміністрацією та постійною комісією обласної ради з питань бюджету та комунальної власності.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та комунальної власності.

Заступник голови

обласної ради                                                                                 В.В. Ширма

 

Розробник проєкту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної військової адміністрації
(Житомирської обласної
державної адміністрації)
Відповідальна особа:
посада: начальник бюджетного управління
прізвище, ініціали: Головко Н.О.
тел.: (096)-33-69-387.