Положення
про Житомирську обласну краєзнавчу премію імені Миколи Костриці

( затверджено рішенням обласної ради від 22.03.12 № 493,
зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 12.06.13 № 931, від 10.09.15 № 1627, від 21.07.16 № 348, від 27.07.17 № 754, від 21.12.17 № 873)

1. Житомирська обласна краєзнавча премія імені Миколи Костриці (надалі - Премія) засновується обласною радою та присуджується щороку на конкурсній основі громадянам Житомирської області, зокрема, учням загальноосвітніх шкіл і студентам вищих навчальних закладів, за кращі науково-дослідницькі, науково-популяризаторські роботи з питань історії, культури та природи Житомирщини, а також музейним установам, працівникам музейних установ за особистий внесок у розвиток музейної справи.

2. Премія присуджується за рішенням конкурсної комісії (надалі - Комісія). Персональний склад Комісії затверджується обласною радою на строк повноважень ради. У межах цього терміну зміни до складу Комісії вносяться розпорядженням голови обласної ради.

Головою Комісії є голова обласної ради. Засідання Комісії веде голова або його заступники. Засідання Комісії є правомочним за умови участі у ньому двох третин від загального складу Комісії. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів.

Свої обов'язки члени Комісії виконують на громадських засадах.

3. Роботи за поданням установ, спілок, навчальних закладів, громадських організацій тощо приймаються Комісією до 1 листопада. Роботи подаються на конкурс державною мовою. Комісія у десятиденний термін через газету «Житомирщина», веб-сайт обласної ради повідомляє про прийняття до вивчення роботи, вказавши автора (авторський колектив), назви робіт, тему дослідження та за які досягнення (якщо висувається працівник музею) внесено його кандидатуру.

4. Для участі у конкурсі можуть подаватися лише опубліковані роботи обсягом не менше 5 друкованих аркушів. До всіх поданих на розгляд Комісії робіт має додаватися одна рецензія (історика, краєзнавця з будь-якого регіону України).

5. Комісія протягом місяця розглядає подані роботи та відгуки про них і не пізніше 10 грудня ухвалює рішення про визначення лауреатів.

6. Одному і тому ж автору, за винятком учасників колективних робіт, за роботи в одному жанрі премія двічі не присуджується.

У разі відсутності робіт, гідних Премії, Премія не присуджується.

7. Члени Комісії не мають права подавати свої роботи для участі у конкурсі та давати рецензії до поданих на розгляд робіт.

8. Премія присуджується за результатами голосування рішенням Комісії роботі, яка набрала більше половини голосів членів Комісії.

Премія виплачується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі «Культура», у таких розмірах:

         перша премія – дві мінімальні заробітні плати, встановлені на 01 січня поточного року;

         друга премія - півтори мінімальні заробітні плати, встановлені на 01 січня поточного року;

         третя премія - одна мінімальна заробітна плата, встановлена на 01 січня поточного року;

Одночасно з Премією автору (авторам) роботи-переможця присвоюється звання «Лауреат Житомирської обласної краєзнавчої премії імені Миколи Костриці».