Проєкт

 

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Вісімнадцята сесія                                                                           VІІІ скликання

від                        №

Про Антикорупційну програму
Житомирської обласної ради
на 2023-2025 роки

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, рішення Житомирської обласної ради
від 17.08.2023 № 561 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Житомирської обласної ради», з метою створення ефективної системи запобігання та виявлення корупції, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності від                           , обласна рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити Антикорупційну програму Житомирської обласної ради на 2023-2025 роки (додається).

2. Виконавчому апарату Житомирської обласної ради забезпечити ознайомлення працівників виконавчого апарату Житомирської обласної ради та депутатів обласної ради з Антикорупційною програмою Житомирської обласної ради на 2023-2025 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності.

4. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття.

Заступник голови

обласної ради                                                                                   В.В. Ширма

Додаток до проєкту

Розробник проєкту рішення:
Виконавчий апарат Житомирської обласної ради.
Відповідальні особи: Хижняк Т.В. – радник відділу
забезпечення діяльності керівництва обласної ради
(патронатна служба) виконавчого апарату обласної ради,
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення
корупції у Житомирській обласній раді