Проєкт

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Друга сесія                                                                                       VІIІ скликання

від                         №

Про Програму проведення
інвентаризації земель  на території
Житомирської області на 2021 рік

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476 «Про затвердження  Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розглянувши подання обласної державної адміністрації від  14.12.2020 № 6185/2-20/46, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села  від                            , з питань бюджету та фінансів від                                 , з питань комунальної власності та майнових відносин від                                    , обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму проведення інвентаризації земель на території Житомирської області на 2021 рік (далі – Програма) згідно з додатком.
  1. Головним розпорядником коштів обласного бюджету і відповідальним виконавцем Програми визначити Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села.

 

 

Голова обласної ради                                                                           В.І. Федоренко

Додаток до проєкту рішення

 

Розробник проєкту рішення:
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської облдержадміністрації
Відповідальна особа: Федишин Л.В. –
начальник відділу регулювання у сфері
земельних і водних відносин та моніторингу,
тел. (0412)-47-25-36