Проєкт

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Четверта сесія                                                                                           VIIІ скликання

від                      №

Про внесення  змін у контракт від 07.03.2018,
зі змінами, з директором Житомирського
базового фармацевтичного фахового коледжу
Житомирської обласної ради  

          Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, рішень обласної ради від 21.12.2017 № 900 “Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, зі змінами, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 21.01.2021 № 356/2-21/45, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з  питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів від                      , обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести  зміни  у  контракт  від 07.03.2018, зі змінами,  з директором Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради  Бойчук І.Д.  шляхом укладення додаткової угоди, яка є його невід’ємною частиною (додається).
  1. Доручити голові Житомирської обласної ради підписати з Бойчук І.Д. додаткову угоду згідно з чинним законодавством.

 

Голова обласної ради                                                                   В.І. Федоренко

Додаток до проєкту рішення

Розробник проєкту рішення:
Виконавчий апарат Житомирської обласної ради.
Відповідальна особа: Кравчук Н.М. – заст. начальника
управління майном виконавчого апарату обласної ради, 43-21-45.