Проєкт

trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Четверта  сесія                                                                                  VІІI скликання

від                                  №     

Про оголошення об’єктів
природно-заповідного фонду
місцевого значення

Відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд  України»,  розглянувши  подання  обласної  державної  адміністрації від 23.02.2021 №1016/2-21/4, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів від                          , обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Оголосити ботанічний заказник місцевого значення «Урочище Лофіцьке» та ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Бехівські дачі» згідно з додатком.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

 

 

Голова обласної ради                                                                          В.І. Федоренко

Додаток до проєкту рішення

Розробник проєкту рішення
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації
Відповідальна особа: Кручинський Т.А.
Завідувач сектору біоресурсів
та заповідної справи