trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Четверта сесія                                                                                  VIIІ скликання

від                     №

Про внесення змін у рішення обласної ради
від 25.06.2020 №1969

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 110 - 112 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від                  №                         , враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів від                            , з питань комунальної власності та майнових відносин від                          , обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у рішення обласної ради від 25.06.2020 №1969 «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег» Житомирської обласної ради шляхом ліквідації», а саме:

1.1. Додаток 2 до рішення викласти у редакції:

№ з/п

Заходи з ліквідації

Орієнтовний термін виконання

1

2

3

1

Направлення письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег»  Житомирської обласної ради шляхом ліквідації, подання необхідних документів для внесення у Єдиний державний реєстр відповідних записів та у міський центр зайнятості.

Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію комунального некомерційного підприємства

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення

2

Попередження працівників комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег»  Житомирської обласної ради про наступне звільнення у зв’язку з припиненням комунального некомерційного підприємства

Наступний день після оприлюднення рішення  

3

Вжиття всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості комунального некомерційного підприємства та письмове повідомлення кожного з боржників про припинення комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег» Житомирської обласної ради шляхом ліквідації в установлені Цивільним кодексом України строки, заявлення вимог та позовів про стягнення заборгованості з боржників комунального некомерційного підприємства

2 місяці з дати оприлюднення

повідомлення про рішення

4

Проведення повної інвентаризації майна та коштів комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег» Житомирської обласної ради, виявлення та вжиття заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб

2 місяці з дати прийняття рішення

5

Закриття рахунків комунального некомерційного підприємства, відкритих у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації комунального некомерційного підприємства  «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег» Житомирської обласної ради, до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів

2 місяці з дати прийняття рішення

6

Звільнення працівників комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег» Житомирської обласної ради з додержанням їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства

2 місяці після попередження про звільнення

7

Вжиття ліквідаційною комісією заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про ліквідацію комунального некомерційного підприємства. Встановлення строків заявлення кредиторами своїх вимог до комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег»  Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його припинення

2 місяці з дати оприлюднення

рішення

8

Розгляд кожної окремої вимоги кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування. Прийняття відповідного рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання комунальним некомерційним підприємством «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег» Житомирської обласної ради відповідної вимоги кредитора

2 місяці з дати прийняття рішення

9

Забезпечення своєчасного надання органам доходів і зборів та Пенсійному фонду України, фондам соціального страхування документів юридичної особи, у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування

10 місяців з дати прийняття рішення

10

 Складення проміжного ліквідаційного балансу, який має містити відомості про склад майна комунального некомерційного підприємства, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також результати їх розгляду

5 місяців з дати прийняття рішення

11

Внесення проміжного ліквідаційного балансу комунального некомерційного підприємства на затвердження обласної ради

5 місяців з дати прийняття рішення

12

Проведення виплат грошових сум кредиторам комунального некомерційного підприємства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити у державний або місцевий бюджет, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування, у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи з дня його затвердження

12 місяців з дати прийняття рішення

13

Подання органам доходів і зборів, Пенсійному фонду України та фондам соціального страхування звітності за останній звітний період

12 місяців з дати прийняття рішення

14

Складення ліквідаційного балансу установи після завершення розрахунків з кредиторами та подання його на затвердження обласної ради з пропозиціями щодо подальшого використання майна підприємства, яке залишилося

13 місяців з дати прийняття рішення

15

Подання ліквідаційного балансу комунального некомерційного підприємства органам доходів і зборів

14 місяців з дати прийняття рішення

16

Здійснення заходів щодо зняття юридичної особи з   обліку в Пенсійному фонді, в органах доходів і зборів, фондів соціального страхування. Передача документів, що підлягають обов’язковому зберіганню, в архів, знищення печатки та штампів комунального некомерційного підприємства. Подання матеріалів щодо внесення у Єдиний державний реєстр запису про припинення комунального некомерційного підприємства шляхом його ліквідації

16 місяців з дати прийняття рішення

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань комунальної власності та майнових відносин.

 

Голова обласної ради                                                                          В.І. Федоренко

 

Розробник проєкту рішення :
Комунальне некомерційне підприємство „Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій „Лісовий берег” Житомирської обласної ради.
Відповідальна  особа: Слободенюк Л.В. – голова ліквідаційної комісії комунального
некомерційного підприємства „Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій „Лісовий берег” Житомирської обласної ради.
51-60-66.