Проєкт

 

trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

Четверта сесія                                                                                   VIІІ скликання

від                              №

Про внесення змін у рішення
Житомирської обласної ради
від 24.12.2020 №15

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від 02.03.2021 № 1179/2-21/45, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку від                     , з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів від                         , з питань бюджету та фінансів від                         , обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 15 «Про Програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік», а саме:

1.1. Підрозділ «Створення містобудівного кадастру» розділу «Соціальні стандарти та рівень життя  населення» частини 2.3. «Заходи щодо реалізації економічного і соціального розвитку області у 2021 році» глави 2. «Мета, головні пріоритети, завдання та заходи економічного і соціального розвитку області у 2021 році» додатка до рішення доповнити пунктом 2 у такій редакції:

 

№ з/

п

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2021 році (тис. грн)

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

у тому числі:

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

2

Розбудова єдиної системи містобудівного кадастру Житомирської області шляхом створення віддалених робочих місць та ведення містобудівного кадастру місцевого рівня у громадах області

Департамент регіонального розвитку облдержадмі-ністрації, органи місцевого самоврядуван-ня

2021

У межах коштів, передбачених у місцевих бюджетах

У межах коштів, передбачених у місцевих бюджетах

-

-

У межах коштів, передбачених у місцевих бюджетах

-

Створення служб містобудівного кадастру в громадах. Внесення базової та тематичної інформації в систему

1.2. У графі 3 «Виконавці» пункту 13 підрозділу «Ринок праці» розділу «Соціальні стандарти та рівень життя  населення» частини 2.3. «Заходи щодо реалізації економічного і соціального розвитку області у 2021 році»                         глави 2. «Мета, головні пріоритети, завдання та заходи економічного і соціального розвитку області у 2021 році» додатка до рішення слова «Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації» замінити словами «Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації».

1.3. Додаток 9 «Порядок надання фінансової допомоги на створення робочих місць  з метою мінімізації та подолання негативних наслідків на ринку праці, зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Порядок) глави 3. «Джерела фінансування Програми» додатка до рішення, а також додаток 1 до Порядку  викласти у новій редакції (додається).

1.4. Додаток 9 «Порядок надання фінансової допомоги на створення робочих місць  з метою мінімізації та подолання негативних наслідків на ринку праці, зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2» глави 3. «Джерела фінансування Програми» додатка до рішення доповнити додатком 2 до Порядку (додається).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку, з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.

 

Голова обласної ради                                                                  В.І. Федоренко

Додаток до проєкту

 

Розробники рішення:
Департамент  праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації.
Відповідальний: Цільора Тетяна Олександрівна –
начальник відділу соціально-трудових відносин, зайнятості населення та політики
оплати праці управління праці, зайнятості населення, сімейної політики
та соціального захисту  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
тел. 47- 47- 19

Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації
Відповідальний : Умінська Валентина Станіславівна –
начальник  відділу  містобудування і архитектури та  містобудівного кадастру
тел. 47-44-15