trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

від                                №

Про   внесення   змін   у   рішення
Житомирської    обласної     ради
від    31.03.2016   №  147     «Про
обласну щорічну медичну премію  
імені   О. Ф.  Гербачевського»,
зі змінами

Відповідно до ст. 43, ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від 08.04.2021 № 1966/2-21/45, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту  населення та у справах ветеранів від                        , з питань бюджету та фінансів від                       , обласна рада

ВИРІШИЛА: 

  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 31.03.2016 № 147 «Про обласну щорічну медичну премію імені О.Ф. Гербачевського», зі змінами, замінивши слова у тексті додатка до рішення «начальник управління», «заступник начальника», «завідувач сектору з управління персоналом» словами «директор Департаменту», «заступник директора», «начальник відділу післядипломної освіти та організаційного забезпечення управління фінансово-ресурсного забезпечення та післядипломної освіти» у відповідних відмінках.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів, з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.

Голова обласної ради                                                                        В.І. Федоренко

 

Розробник проєкту рішення:
Начальник відділу  післядипломної освіти та організаційних
питань  Управління  фінансово-ресурсного забезпечення   та
післядипломної   освіти   Департаменту   охорони   здоров'я
Житомирської  облдержадміністрації
Білошицька Л.В.  421121