Проєкт

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Четверта сесія                                                                          VIІІ скликання

від 27.05.2021    №  

Про Порядок використання
коштів для здійснення інших
витрат, пов’язаних із виконанням
депутатами Житомирської обласної
ради своїх повноважень, та про внесення
змін у рішення Житомирської обласної
ради від 24.12.2020  № 30

       Відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів  від                             , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок використання коштів для здійснення інших витрат, пов’язаних із виконанням депутатами Житомирської обласної ради своїх повноважень, згідно з додатком.

2. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 30 «Про Програму забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2021 рік», а саме:

2.1. У графі 3 «Орієнтовна вартість, (тис. грн)» пункту 1 таблиці розділу 2 «Заходи з виконання Програми забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2021 рік та потреба у коштах» додатка 1 до рішення цифру «12030,0» замінити цифрою «12039,05».

2.2. Додати після пункту 16 таблиці розділу 2 «Заходи з виконання Програми забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2021 рік та потреба у коштах» додатка 1 до рішення пункт наступного змісту:

з/п

Назва заходів

Орієнтовна вартість,

(тис. грн)

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

5

17.

Придбання службового автомобіля

1400,0

2021 р.

Виконавчий апарат обласної ради

у зв'язку з чим пункт 17 вказаної таблиці вважати пунктом 18.

2.3. У рядку «Разом:» таблиці розділу 2 «Заходи з виконання Програми забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2021 рік та потреба у коштах» додатка 1 до рішення цифру «15645,5» замінити цифрою «17054,55».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради Дзюбенка О.М.

 

Голова обласної ради                                                                        В.І. Федоренко

 

Розробник проєкту рішення:
Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту
Відповідальна особа Корнієцька О.М.  – заступник начальника управління,
начальник відділу бухгалтерського обліку, управління фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та аудиту, 43-21-42