Проєкт

trizyb1

Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Шоста  сесія                                                                               VIІІ скликання

від                        №

Про внесення змін у рішення
Житомирської обласної ради
від 26.07.2018 № 1133, зі змінами

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від 26.10.2021 № 6003/2-21/45, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від                                 , обласна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 26.07.2018 № 1133 «Про Регіональний план реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки», зі змінами, виклавши розділ ІІІ «Загальні висновки за результатами оцінки становища дітей в ситуації ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім родинам» додатка до рішення у новій редакції (додається).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

Голова обласної ради                                                                    В.І. Федоренко

Додаток до проєкту

Розробник проекту рішення:
Служба у справах дітей ОДА
Відповідальна особа Пастушенко Л.М.
Т.в.о. начальника  служби у справах дітей ОДА
Тел, 47-10-97