Адреса: 10014 м.Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 1 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

№ телефону

№ кабінету

Начальник відділу, помічник голови обласної ради

Самаріна Інна Анатоліївна

(0412)43-21-21

202

Радник

Хижняк Тетяна Василівна    211

Радник

Слісарчук Анастасія Борисівна

(0412)43-21-28

224

Радник

     

Радник

     

Помічник  першого заступника голови обласної ради

Очередько Вікторія Романівна

(0412)43-21-29

502

Помічник заступника голови обласної ради

Шикирава Каріна Олександрівна

(0412) 43-21-23

204

 

Основними завданнями відділу є:

1. Створення належних умов роботи керівництва обласної ради.

2. Сприяння висвітленню в засобах масової інформації діяльності керівництва обласної ради, депутатів обласної ради, постійних комісій обласної ради.

3. Співпраця і координація діяльності з іншими управліннями, відділами виконавчого апарату обласної ради, органами місцевого самоврядування, депутатами обласної ради.

4. Здійснення попереднього розгляду документів, що надходять на ім’я керівництва обласної ради, і підготовка проектів резолюцій щодо їх розгляду.

5. Одержує, аналізує та опрацьовує документи, що надходять на ім’я голови і заступників голови обласної ради, та редагує документи, що виходять за їх підписами.

6. Організовує виступи керівників обласної ради у друкованих та електронних засобах масової інформації, прямі ефіри, “круглі столи” та прес-конференції.

7.  Готує матеріали щодо висвітлення діяльності обласної ради у пресі, на телебаченні та радіо, в електронних засобах масової інформації.

8. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради, постійними комісіями, органами місцевого самоврядування з питань, що виникають під час опрацювання доручень голови, заступників голови обласної ради та керуючого справами виконавчого апарату обласної ради.

9. Безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції обласної ради та її виконавчого апарату.

10. За дорученням голови обласної ради розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, інформаційні запити, запити громадських об’єднань з питань, що належать до компетенції відділу.

11. Бере участь у підготовці та проведенні нарад-семінарів з актуальних питань, пов’язаних з діяльністю органів місцевого самоврядування.

12.Здійснює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва обласної ради.

13. Систематично працює над удосконаленням висвітлення діяльності голови обласної ради, його заступників у друкованих, електронних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті обласної ради.

14. Виконує інші завдання і доручення керівництва обласної ради.

Відділ має право:

- вносити пропозиції на розгляд керівництва обласної ради з питань, віднесених до компетенції відділу;

- отримувати в установленому порядку від інших підрозділів органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали для підготовки необхідних матеріалів керівництву обласної ради;

- повертати виконавцям документи, підготовлені з порушенням порядку, встановленого Регламентом роботи обласної ради, або які виконані неякісно.

- взаємодіяти з органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень при розгляді питань, що належать до компетенції відділу.