Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2022 по 05.05.2022 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2022 по 05.05.2022 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 495,2 млн грн.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 16,6 млн грн, що становить 80,0 відсотків від визначеного плану на січень – травень.

До обласного бюджету надійшли:

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано 597,2 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 350,0 млн грн, «Охорона здоров’я» – 88,9 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 82,3 млн грн, «Культура і мистецтво» – 39,2 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 22,6 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 271,4 млн грн, по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 7,8 млн грн,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 45,8 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 155,5 млн грн та 83,7 млн грн відповідно.