Інформація про виконання обласного бюджету за 2021 рік

 За 2021 рік до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1 386,7 млн грн.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 57,3 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - грудень.

До обласного бюджету надійшли:

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано 1 695,1 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 959,1 млн грн, «Охорона здоров’я» – 193,8 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» –            287,1 млн грн, «Культура і мистецтво» – 121,1 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 94,0 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 796,9 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 3,9 млн грн та 51,6 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 84,9 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 410,6 млн грн та 207,0 млн грн відповідно.