Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 08.07.2021

 За період з 01.01.2021 по 08.07.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 658,5 млн грн, що становить 94,4 відсотка до затвердженого плану на січень - липень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі  28,6 млн грн, що становить 85,7 відсотка від визначеного плану на січень - липень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 131,2 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - липень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано  856,8 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 500,3 млн грн, «Охорона здоров’я» – 101,3 млн грн, «Соціальний захист та соціальнезабезпечення»  –  128,8 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 61,8 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 47,7 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 419,0 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 1,6 млн грн та 18,8 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 32,6 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 216,0 млн грн та  108,9 млн грн відповідно.