Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 04.02.2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2021 по 04.02.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 86,2 млн грн, що становить 53,3 відсотка до затвердженого плану на січень-лютий.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 4,8 млн грн, що становить 50,0 відсотків від визначеного плану на січень-лютий.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 37,5 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень-лютий.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 28,9 млн грн, що становить 73,1 відсотка від затвердженого плану на січень-лютий;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2,1 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-лютий;
  • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 15,1 млн грн, що складає 75,0 відсотків від затвердженого плану на січень-лютий.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 113,8 млн грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 66,9 млн грн, медичних закладів – 18,3 млн грн, установ соціального  забезпечення  населення – 13,9 млн грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 7,8 млн грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 3,9 млн грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 31,8 млн грн та  16,1 млн грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 60,8 млн грн,  по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1,0 млн грн. По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 0,9 млн грн.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2