Інформація про виконання обласного бюджету за 2020 рік

Інформація про виконання обласного бюджету

 За 2020 рік до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1 134 304,4 тис.грн, що становить 100,8 відсотка до  річного плану.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 67 727,1 тис.грн, що становить 100,0 відсотків річного плану.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 301 816,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків річного плану.

Крім цього, з державного бюджету одержано (з урахуванням повернення):

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 724 768,2 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 795 404,5 тис.грн, медичних закладів – 410 543,1 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 242 085,1 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 103 816,0 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 79 791,0 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 382 067,4 тис.грн та  398 646,5 тис.грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 652 839,7 тис.грн,  по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 66 474,3 тис.грн. По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 5037,5 тис.грн  та 44 778,1 тис.грн   відповідно.

Додаток до інформації