Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 28.01.2021 року

 За період з 01.01.2021 по 28.01.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 61 018,5 тис.грн, що становить 101,8 відсотка до затвердженого плану на січень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі  3 183,2 тис.грн, що становить 66,7 відсотка від визначеного плану на січень.

 

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 18 748,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 89 229,6 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –                                                     51 294,4 тис.грн, медичних закладів – 12 375,9 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 12 195,5 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 7 606,2 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 3 445,6 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 23 042,4 тис.грн та  12 622,5 тис.грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 50 723,5 тис.грн,  по            КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 362,2 тис.грн.      По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 510,7 тис.грн.