Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію