Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення обласної ради від 09.04.13 №817 (за 2017-2019 рік)

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного   акта – рішення обласної ради від 09.04.13 №817 “Про затвердження Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у новій редакції”

 

Вид та назва регуляторного акта: рішення обласної ради від 09.04.13 №817 “Про затвердження Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у новій редакції”.

Назва виконавця заходів з відстеження: управління майном виконавчого апарату обласної ради.

Цілі прийняття акта:

  • вдосконалення процедури відчуження шляхом продажу суб’єктами господарювання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області, а також приведення процедури відчуження таких основних засобів у відповідність з нормами і вимогами чинних законодавчих актів України;
  • забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Строк виконання заходів: з 01.04.2020 по 20.05.2020.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: фактичні.

Кількісні та якісні значення показників результативності: За період 2017-2019 року обласною радою було прийнято 3 рішення, якими надано дозвіл на відчуження автотранспортних засобів шляхом продажу через аукціон в електронній формі:

від 27.07.17  № 726 «Про надання дозволу на відчуження»,

від 21.12.2017 №911 «Про надання дозволу на відчуження»,

від 31.05.2018  № 1058 «Про надання дозволу на відчуження».

Дані  щодо показників результативності подано в таблиці:

Кількість автотранспортних засобів, щодо яких надано дозвіл на відчуження, за період 2017-2019 рр.

14

Кількість автотранспортних засобів, які відчужені шляхом продажу через аукціон, за період 2017-2019 рр., шт.

4

Оціночна вартість автотранспортних засобів, відчужених шляхом продажу через  аукціон, за період 2017-2019 рр., грн.

83504

Кінцева ціна автотранспортних засобів, проданих на аукціоні, за даними протоколів результатів аукціонних торгів, грн.

100914

Відхилення кінцевої ціни від початкової, %

120,8

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: За весь період дії регуляторного акту скарги від учасників аукціонних торгів не надходили, кінцева ціна продажу автотранспортних засобів була вища за їх оціночну вартість. Таким чином запровадження цього регуляторного акта в цілому забезпечило досягнення визначених цілей, які були поставлені, та позитивно вплинуло на господарське середовище. Слід зазначити, що даний регуляторний акт підлягає доопрацюванню, у зв’язку із змінами в законодавстві, в частині умов продажу основних засобів через аукціони.

Заступник голови обласної ради                                                       М.О. Вілівчук

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2