Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення обласної ради від 08.09.11 №266 (за період 2016-2018 рр.)

 

Звіт про періодичне відстеження результативності  регуляторного акта – рішення обласної ради від 08.09.11 №266
“Про Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області”

 

Вид та назва регуляторного акта: рішення обласної ради від 08.09.11 №266 “Про Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області”.

Назва виконавця заходів з відстеження: управління майном виконавчого апарату обласної ради.

Цілі прийняття акта:

- виокремлення в окремий регуляторний акт положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- збільшення доходів обласного бюджету;

- ефективне та прозоре використання комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- врахування змін діючого законодавства у сфері оренди;

- врахування інтересів орендарів;

- забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Строк виконання заходів: з 01.10.2019 по 25.11.2019.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження:фактичні.

Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показник

На 31.12.2016

На 31.12.2017

На 31.12.2018

На 31.10.2019

2018/

2017

2018/

2016

Кількість діючих договорів оренди, шт.

525

536

571

581

106,53

108,76

Загальна площа переданих в оренду приміщень, кв.м, у т.ч:

75609,88

79669,42

84756,48

 84814,05

106,39

112,09

Площа переданих за рік в оренду приміщень, кв.м, у т.ч:

14027,19

29888

16326,6

16360,1

54,63

116,39

-      передано у комерційну оренду, кв.м

6932,88

6905,8

9295,03

3947,28

134,60

134,07

-      передано бюджетним організаціям,

 кв. м

5504,71

22041,42

6064,5

11776,12

27,51

110,17

-      орендується громадськими організаціями, кв.м

1589,6

940,78

967,05

636,7

102,79

60,84

Площі, які пропонуються до передачі в оренду (вільні) у поточному році, кв.м

11488,8

12708

8605,82

7038,02

67,72

74,91

Надходження від оренди майна, тис. грн.

13006,2

14459,4

17373,2

14299,2

120,15

133,57

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: запровадження цього регуляторного акта в цілому забезпечило досягнення цілей, які були поставлені та позитивно вплинуло на господарське середовище.

Заступник голови обласної ради                                                      М.О. Вілівчук

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2