Реабілітація, освіта та соціальні послуги: Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини

DSC07354У 2021 році  КНП «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини» виконало всі заходи Згідно Плану розвитку: організаційно-управлінські зміни,  фінансово-економічна діяльність та управління якістю надання медичної допомоги виконані. Про це прозвітувала директор закладу Світлана Урсуленко.

Перш за все, розроблені та внесені зміни в установчі документи закладу (Статут, Колективний договір).

Так, згідно нової редакції Статуту КНП «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини» - комунальне унітарне некомерційне підприємство, що надає послуги медичної допомоги, медичної, психологічної, педагогічної, соціальної реабілітації дітям-сиротам,дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, віком від народження до 6 років (включно); задовільняє потреби дітей з обмеженими функціональними можливостями (дітям, які належать до груп ризику щодо отримання інвалідності, дітям з інвалідністю),  віком від народження до 18 років (включно) у медичній реабілітації та паліативній допомозі; забезпечує захист їх прав та законних інтересів в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

На сьогодні,   нова редакція Статуту повністю відповідає,  як вимогам  Типового положення про будинок дитини, затвердженого наказом МОЗ України№123 від 18.05.1998р. так,  і вимогам Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, затвердженого Постановою КМУ від 10.07.2019р. №675.

Згідно Статуту,  підприємство  обслуговує,  на сьогодні,  дві категорії дітей: перша категорія  – вихованці будинку дитини – діти-сироти; діти,  позбавлені батьківського піклування; діти, які опинились в складних життєвих обставинах (фінансує МОЗ України); друга категорія дітей - діти від народження до трьох років  життя включно (3 роки 11 місяців 29 днів), які потребують послуги раннього втручання, діти до 14-и років життя, які належать до груп ризику, щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності),  діти з інвалідністю (до 14-и років життя включно) та  їх законні представники - отримувачі медичних (абілітація, реабілітація)  та соціальних послуг (раннє втручання, соціально-педагогічна реабілітація, тощо).

Проведена оптимізація ліжко-місць:

  • 60 місць із 125 – для категорії дітей, які є вихованцями будинку дитини (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування; діти із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах);
  • 65 місць – для категорії дітей (пацієнтів), з обмеженнями життєдіяльності (дітям, які належать до груп ризику, щодо отримання груп інвалідності, дітям з інвалідністю), в т.ч. 55 місць пацієнтам для амбулаторно-реабілітаційного лікування (амбулаторно-консультативний прийом, денний стаціонар та 10 місць для стаціонарного лікування (не вихованців будинку дитини).

Крім того, у 2021 році було  скорочено 30,75 штатних посад та відповідно кількість персоналу закладу – 30 основних працівників (з 170 до 140).

На 01.09.2021 року проведений розподіл штатних одиниць між штатами будинку дитини та відділенням  медико-соціальної реабілітації, яке,  крім вихованців будинку дитини, надає платні медичні, соціальні та  освітні послуги амбулаторним хворим – жителям Житомирської області.

З метою залучення позабюджетних коштів, з 01.06.2021 року,  в будинку дитини введені платні медичні та освітні послуги для амбулаторних відвідувачів й розпочата робота стаціонарного відділення для надання платних реабілітаційних послуг дітям – жителям віддалених районів області.  Станом на 01.12.2021 року в заклад  надійшло 788,7тис. грн. від надання платних  послуг (медичних та освітніх), із них 329,9 тис. грн (42%) використана на оплату праці  та нарахувань на оплату праці. А також надійшло та освоєно благодійної допомоги за 11 місяців 2021 року 1204,4тис.грн. Всього надійшло коштів з врахування благодійної допомоги 1993,1тис. грн.

Не зважаючи на те, що будинок дитини є закладом системи охорони здоров’я, в його роботу впроваджено надання й  соціальних послуг. Підприємство було зареєстровано в Фонді захисту інвалідів  (м. Київ), як реабілітаційну установу – єдину в області, з метою  подальшої співпраці з Фондом соціального захисту інвалідів та районними управління праці та соціального захисту населення,  згідно вимог Постанови КМУ від 27.03.2019 р. №309 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю». З метою забезпечення доступності дітей з інвалідністю до освітніх послуг, у відділенні медико-соціальної реабілітації встановлено піднімальну платформу, з першого поверху на другий. На ці цілі залучено 385000 грн позабюджетних коштів. Для безперебійної роботи паліативного відділення закуплено та встановлено генератор електричного живлення (позабюджетні кошти).

Створено та функціонує мультидисциплінарна команда до складу якої увійшли лікар фізичної та реабілітаційної медицини, лікар з лікувальної фізкультури, лікар невролог дитячий, ерготеравепти (вчителі Марії Монтессорі), психологи, логопеди, соціальний педагог, соціальний працівник, юрисконсульт. Проведена об’ємна робота по розширенню  переліку реабілітаційних послуг, які можуть надаватись підприємством.

Отримана ліцензія на освітні послуги, розроблено та погоджено з Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації Положення про надання платних освітніх послуг дітям з особливими потребами на базі комунального  некомерційного підприємства  «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт  та дітей, які залишились без піклування батьків» Житомирської обласної ради; розроблені, погоджені  та затверджені необхідні технологічні карти. 

З 01.07.2021 року  свою розпочало роботу  реабілітаційне стаціонарне відділення для дітей – жителів віддалених районів області та з 01.09.2021 року в закладі відкрито одну реабілітаційну групу з денним перебуванням  7 дітей, які мають особливі потреби.

За 11 місяців минулого року в відділенні медико-соціальної реабілітації підприємства 892 дитини отримали послуги з реабілітації, в т.ч. 334 дитини, які не перебувають на постійному утриманні в закладі. Їм надано 31450 послуг фахівцями з реабілітації. Таким чином, кожна дитина на протязі звітного періоду отримала 36 послуг. Разом з тим, за вказаний період роботи, переважна більшість послуг отримана вихованцями будинку дитини – 17126, що складає 54,5%.

В перспективах подальшої діяльності адміністрація закладу вбачає  удосконалювати управління виробничими ресурсами й запасами;  продовжувати поліпшувати систему планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності; проводити постійний моніторинг збільшення джерел фінансування; аналізувати та обґрунтовувати необхідність капітальних інвестицій (закупівля реабілітаційного обладнання, медичного обладнання, обладнання для харчоблоку, пральні, тощо);  впровадити в діяльність закладу Систему аналізу небезпечних факторів НАССР; пройти ресертифікацію відповідності системи управління якістю, впровадженої у закладі вимогам Національного стандарту ДСТУ  ISO 9001: 20015; проводити внутрішній контроль якості надання медичної допомоги (реабілітації та задоволення потре вихованців/пацієнтів підприємства); за потреби оптимізувати ліжковий фонд з перепрофілюванням його потужності (приведення у відповідність з адміністративними потребами та вимогами Національної служби здоров’я України, тощо); ввести та підготувати на курсах спеціалізації ще одного спеціаліста - лікаря фізичної та реабілітаційної медицини; розширити перелік реабілітаційних послуг, які можуть надаватись в закладі; з метою попередження дитячої інвалідності, продовжувати надавати послугу раннього втручання.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2