Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік

             Проект

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Сьома сесія                 VІІ скликання                                                   

від                        №

Про внесення змін до
обласного бюджету на 2016 рік

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 14, 72, 78  Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада
    
ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 3 066,110 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету.

2. Внести зміни у рішення обласної ради від 26.01.16 № 87  „Про обласний бюджет на 2016 рік”, зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 31.03.16 № 141 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», від 19.05.16 № 213 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», від 21.07.16 № 295 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», від 26.09.16 № 366 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», а саме:
2.1. У пункті 1.1 цифри 5 030 756,180 тис.грн., 4 901 831,605 тис.грн., 128 924,575 тис.грн., 9 791,615 тис.грн. замінити відповідно цифрами  5 037 094,683 тис.грн., 4 902 128,605 тис.грн., 134966,078 тис.грн.,  15 833,118 тис.грн.
2.2. У пункті 1.2 цифри 5 203 671,51727 тис.грн., 4 937 295,86519 тис.грн., 266 375,65208 тис.грн.  замінити відповідно цифрами 5 213 076,13027 тис.грн.,  4 940 655,44019 тис.грн., 272 420,69008 тис.грн.

2.3. Пункт 1.5 викласти у такій редакції: „1.5. Установити в цілому дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 39 656,13519  тис.грн.  (додаток 2), з них:
- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 130 770,643 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 170 426,77819 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету (у т.ч. за рахунок залишку коштів обласного бюджету – 98 040,793 тис.грн., залишку коштів медичної субвенції – 29 151,58019 тис.грн., залишку коштів освітньої субвенції  – 43 233,987 тис.грн., залишку коштів на підготовку робітничих кадрів   – 0,418 тис.грн.)”.

2.4. Пункт 1.6 викласти у такій редакції: „1.6. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 137 445,61208 тис.грн. (додаток 2), джерелами покриття якого визначити:
- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 130 770,643 тис.грн.;
- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету на 01.01.16 у сумі 6 674,96908 тис.грн., у т.ч. від надходжень гранту з Європейського Союзу - 160,09108 тис.грн., від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку -
4 804,900 тис.грн., від надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 1 709,978 тис.грн.”.
2.5. У пункті 2 цифри 4 937 295,86519 тис.грн., 266 375,65208 тис.грн. замінити відповідно цифрами 4 940 655,44019 тис.грн., 272 420,69008 тис.грн.
2.6.  У пункті 4.1 цифри 15 295,404 тис.грн., 982,896 тис.грн. замінити відповідно цифрами 15 272,069 тис.грн., 1 006,231 тис.грн.

2.7. У пункті 8 цифри  62 078,68008 тис.грн. замінити відповідно цифрами 62 059,68008 тис.грн.

3. Додатки 1, 1.1, 2, 3, 5, 6, 7 викласти у новій редакції.

 

 

Голова обласної ради                                                            В.В. Ширма

Додаток до проекту рішення

 

 

 


Розробник проекту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації.
Відповідальна особа: Головко Н.О.
заступник начальника  бюджетного управління –
начальник відділу зведеного бюджету та
міжбюджетних відносин,
тел.: 47-46-57.
Дата розміщення на офіційному
веб-сайті обласної ради: 05 жовтня 2016 року.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2