№ 958 Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік

              

trizyb1
Україна 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ


П’ятнадцята сесія                  VІІ скликання                                                       

від 07.03.2018 № 958

Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік
     
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 14, 72, 78  Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада
    
ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат  161 551,75277  тис.грн вільних залишків бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету.

2. Спрямувати на проведення витрат 175 205,306 тис.грн залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету.

3. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886  „Про обласний бюджет на 2018 рік”, а саме:

3.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 8 796 503,261 тис.грн, 8 010 006,700 тис.грн, 786 496,561 тис.грн, 4060,0 тис.грн замінити відповідно цифрами 8 829 365,266 тис.грн, 8 024 335,500 тис.грн, 805 029,766 тис.грн, 22 396,041 тис.грн.

3.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 8 793 772,261 тис.грн, 7 931 948,800 тис.грн, 861 823,461 тис.грн. замінити відповідно цифрами 9 163 391,32477 тис.грн, 7 972 919,27977 тис.грн, 1 190 472,045 тис.грн.

3.3. Підпункт 1.5 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.5. Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі  48 669,72023  тис.грн (додаток 2), з них:
- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 210 221,473 тис.грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 161 551,75277 тис.грн, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів обласного бюджету – 99 217,004 тис.грн, залишку коштів медичної субвенції – 8 095,71977 тис.грн, залишку коштів освітньої субвенції – 54 234,550 тис.грн, залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4,479 тис.грн.

3.4. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.6. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 385 426,779 тис.грн (додаток 2), джерелами покриття якого визначити:
- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 210 221,473 тис.грн;
- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.18 у сумі 175 205,306 тис.грн, у т.ч. від надходжень гранту з Європейського Союзу - 7,780 тис.грн, від надходжень  для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, – 116 782,426 тис.грн, від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 8 380,100 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 35,000 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості, –
50 000,000 тис.грн”.

3.5. У пункті 3 цифри 7 931 948,800 тис.грн, 861 823,461 тис.грн замінити відповідно цифрами 7 972 919,27977 тис.грн, 1 190 472,045 тис.грн.

3.6.  Пункт 5 доповнити словами такого змісту: „ та субвенції з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, згідно з додатком 5.2.”.

3.7. У пункті 7 цифри 83 951,049 тис.грн замінити відповідно цифрами  79 569,361 тис.грн.

3.8. У пункті 9 цифри 824 188,400 тис.грн замінити відповідно цифрами  987 933,136 тис.грн.

3.9. Пункт 12 викласти у такій редакції: „12. Установити, що джерелами формування загального фонду обласного бюджету на 2018 рік:
 у частині доходів є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України;
 у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.”.

3.10.  Пункт 13 викласти у такій редакції: „13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного  бюджету на 2018 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;
у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11
частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України. ”.
3.11. Рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886 доповнити пунктом 18 такого змісту: „18. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Житомирської обласної ради здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі розпорядників і одержувачів коштів обласного бюджету”.
3.12. Пункт 18 рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886 вважати відповідно пунктом 19.

4. Додатки 1, 1.1, 2, 3, 5, 5.1, 6, 7 викласти у новій редакції та доповнити рішення додатком 5.2.


 

Голова обласної ради                                                            В.В. Ширма

Додаток до рішення

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2